ដីសាងសង់លំនៅដ្ឋានសំរាប់លក់ , 15 Jul 2021

1-ដីសាងសង់លំនៅដ្ឋានសំរាប់លក់/Residential Land for sale

  ទីតាំងស្វាយជ្រុំបែរមកទន្លេរ/ Located Svay Chrum   

-ទំហំដី/ land size: 11.5mx35m (2 ways)

-ទីតាំង/Location Map: https://goo.gl/maps/D9k5arkLmxYAsKSF9

-តម្លៃលក់/Selling Price: $70,000 (contact me for more discount price)

- ទំនាក់ទំនងលេខ/ Contact Number: 078 333 443 (Telegram)


  • Property ID : KR-32
  • Type : Land
  • For : sale
  • Price : $70000
  • Landing size : 11.5mx35m
  • Building size : null
  • Area Type : residential
  • Kandal, Khsach Kandal

Capacity :

Map :

Video :

No Link video for this property.

We help you find the perfect home.