ដីសាងសង់លំនៅដ្ឋាន ផ្ទះលំហែរសំរាប់លក់ , 15 Jul 2021

-ដីសាងសង់លំនៅដ្ឋាន ផ្ទះលំហែរសំរាប់លក់/Residential Land for sale

-ទីតាំងស្វាយជ្រុំ/ Located Svay Chrum   

-ទំហំដី/ land size: 18mx30m (Have 2 lots)

-ទីតាំង/Location Map: https://goo.gl/maps/otKZhaK3spj6kRG17

-តម្លៃលក់/Selling Price: $70,000 (contact me for more discount price)

- ទំនាក់ទំនងលេខ/ Contact Number: 078 333 443 (Telegram)


  • Property ID : KR-33
  • Type : Land
  • For : sale
  • Price : $70000
  • Landing size : 18m x 30m
  • Building size : null
  • Area Type : residential
  • Kandal, Khsach Kandal

Capacity :

Map :

Video :

No Link video for this property.

We help you find the perfect home.