ដីសាងសង់លំនៅដ្ឋាន ផ្ទះលំហែរសំរាប់លក់/ , 15 Jul 2021

-ដីសាងសង់លំនៅដ្ឋាន ផ្ទះលំហែរសំរាប់លក់/Residential Land for sale

-ទីតាំងស្វាយជ្រុំ/ Located Svay Chrum   

-ទំហំដី/ land size: 36mx20m=$120,000. 12mx20m=$45,000. 18mx20m=$68,000. 15m, 13.5mx13m=$40,000

-ទីតាំង/Location Map: https://goo.gl/maps/aTNqtJU9YgcLs7mk7

-តម្លៃលក់/Selling Price: $160,000 (contact me for more discount price)

- ទំនាក់ទំនងលេខ/ Contact Number: 078 333 443 (Telegram)


  • Property ID : KR-34
  • Type : Land
  • For : sale
  • Price : $160000
  • Landing size : 45m x 20m
  • Building size : null
  • Area Type : residential
  • Kandal, Khsach Kandal

Capacity :

Map :

Video :

No Link video for this property.

We help you find the perfect home.